Wady i zalety funduszy

Porównujemy zalety i wady funduszy inwestycyjnych

Porównujemy zalety i wady funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne to jedna z najpopularniejszych form inwestowania własnego kapitału. Według przeprowadzonych badań statystycznych, tę formę inwestowania preferuje od 8 % do nawet 20% Polaków. Mnogość występujących na rynku rozwiązań powoduje, że stają się coraz bardziej powszechnym sposobem lokowania wypracowanych środków.

Fundusze inwestycyjne nie są jednak formą inwestowania dla każdego. Przed podjęciem decyzji warto zastanowić się nad tym jakim typem inwestora jesteśmy i zdecydować nie tylko w jakiego typu fundusz chcemy zainwestować, ale czy w ogóle chcemy inwestować w ten sposób. Poniżej przedstawiamy zbiorcze zestawienie wybranych przez nasza redakcję najważniejszych korzyści oraz wad tej formy inwestowania.2016-06-08

Zalety:

 1. Niska bariera wejścia – minimalny próg inwestycji zaczyna się już od 100 zł
 2. Łatwość rozpoczęcia inwestycji w razie zintegrowania platformy z systemem bankowości elektronicznej
 3. Szeroki wybór możliwości inwestycyjnych, co powoduje, że praktycznie każdy klient jest w stanie znaleźć odpowiedni dla siebie profil funduszu inwestycyjnego, możliwy jest wybór np. funduszy bezpiecznych, agresywynych oraz tzw. hybrydowych, które inwestują zarówno w akcje, jak i obligacje
 4. Potencjalny zysk porównywalny z zyskiem możliwym do osiągnięcia na lokacie (fundusze „bezpieczne”) lub na giełdzie (fundusze agresywne)
 5. Transparentność informacji o kondycji finansowej funduszu
 6. Możliwość systematycznego oszczędzania za pośrednictwem funduszy

Wady:

 1. Praktycznie niemożliwe wyegzekwowanie środków od zarządzających funduszami w razie inwestowania przez nich środków niezgodnie ze statutem funduszu
 2. Brak ochrony zainwestowanego kapitału (w razie bankructwa funduszu, inwestor pozostaje z niczym)
 3. Opłaty za zarządzanie, płatne niezależnie od notowań samego funduszu, a więc inwestor ponosi je nawet wtedy, gdy sam fundusz przynosi straty
 4. Brak wpływu na inwestycje dokonywane przez dany fundusz
 5. Niemożność szybkiego reagowania na wydarzenia giełdowe w razie nagłej zmiany kursu na giełdzie (dotyczy funduszy akcyjnych)
 6. Brak gwarancji zysku, w przeciwieństwie do np. lokat

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*