Co to jest poduszka finansowa?

Co to jest poduszka finansowa?
Poduszka finansowa to środki, mające zabezpieczyć naszą płynność finansową i byt na wypadek przejściowych problemów z uzyskaniem przychodów. Mamy tu na myśli głównie, lecz nie wyłącznie wszelkiego rodzaju sytuacje związane z utratą pracy stanowiącej główne źródło przychodów albo ciężkimi stanami chorobowymi uniemożliwiającymi zarobkowanie. Pieniądze znajdujące się na tzw. poduszce finansowej mają nam zagwarantować możliwość utrzymania się przez okres zmniejszonych przychodów. To tak zwana rezerwa na bezrobocie, która ma nas uchronić przed koniecznością zaciągania kredytów, a w szczególności kredytów chwilówek w gorszych okresach naszego życia.

Dla kogo poduszka finansowa?

Założenie poduszki finansowej zalecamy głównie tym gospodarstwom domowym, w których żywicielem (osobą pracującą) jest tylko jedna osoba. W razie utraty pracy, cała rodzina zostanie bowiem bez środków do życia.
Drugą kategorią osób, którym szczególnie mocno zalecamy budowę poduszki finansowe, są członkowie rodziny (głównie małżonkowie), którzy pracują w tym samym zakładzie pracy. W razie upadłości firmy, cała rodzina zostaje bez dochodu. W przypadku gdy małżonkowie pracują u różnych pracodawców, ryzyko całkowitej utraty dochodu jest niewspółmiernie mniejsze.
Pieniądze odłożone na poduszce finansowej niekoniecznie są skazane na ryzyko utraty wartości spowodowanej inflacją. Środki te można bowiem z powodzeniem przechowywać na lokacie bankowej, gdzie oprócz gwarancji bezpieczeństwa, jaką daje bank, mamy również możliwość otrzymania odsetek. Oprocentowanie na najlepszych lokatach tego typu wynosi zaś obecnie (wrzesień/październik 2016) około 2%. Nie zalecamy przy tym korzystania z ofert tak zwanych poliso lokat, ponieważ mimo że reklamowane są one jako sposoby na bezpieczne oszczędzanie kapitału, bardzo często okazuje się, że w razie rzeczywistej potrzeby skorzystania ze zgromadzonego kapitału, odzyskanie środków w pełnej wysokości jest utrudnione lub nawet niemożliwe.

20170120113204-300x250 pracujących na etacie, optymalna wartość poduszki finansowej to 6-krotność miesięcznej pensji. Wynika to z tego, że taka kwota odpowiada mniej więcej długości okresu, w jakim w pesymistycznym wariancie pozostanie nam spędzić na poszukiwaniu pracy. I choć obecna sytuacja na rynku pracy jest dobra, w razie dekoniunktury gospodarczej, może się okazać, że czas potrzebny na znalezienie zatrudnienia odpowiedniego do naszych potrzeb będzie wynosił nawet kilka miesięcy. Z tych przyczyn zaleca się utrzymywanie wysokości poduszki finansowej na tym poziomie. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wysokość poduszki finansowej powinna być jeszcze większa i oscylować wokół równowartości 12 miesięcznych pensji, co motywowane jest tym, że w razie problemów finansowych przedsiębiorcom może być trudniej powrócić do optymalnego poziomu przychodów niż osobom pracującym na etacie.