W którym banku najlepiej starać się o kredyt dla rolników?

Kredyt dla rolników ma w swojej ofercie praktycznie każdy bank. Sektor produkcji i przetwórstwa żywności to jedna z najdynamiczniej rozwijających się branż w Polsce, przez co branża ta odznacza się znaczącym zapotrzebowaniem na finansowanie działalności, przez co również banki coraz częściej tworzą produkty dedykowane dla tego sektora. Duża kapitałochłonność, zwiększone zapotrzebowanie na finansowanie działalności bieżącej w okresie zasiewów oraz duże nakłady na inwestycję czynią branżę rolniczą łakomym kąskiem dla banków. Sam kredyt dla rolników również ma wiele odmian, w zależności od celu kredytowania. W tym kontekście możemy wyróżnić następujące typy kredytów:
1. Kredyt inwestycyjny – przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych, np. na zakup gruntów, zakup gospodarstwa rolnego, zakup sprzętu rolniczego itp.
2. Kredyt obrotowy – przeznaczony na działalność bieżącą, głównie w celu zapewnienia ciągłości produkcji rolnej, np. zakup materiału siewnego, nawozów, zwierząt hodowlanych, oleju napędowego itp.
3. Leasing – przeznaczony na zakup maszyn i urządzeń rolniczych,
4. Kredyt w rachunku bieżącym
5. Kredyt z dopłatą ARiMR – kredyt ze specjalnym dofinansowaniem ARiMR
6. Kredyt unijny – przeznaczony dla rolników, którzy prowadzą inwestycje z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE

Powyższe zestawienie nie ma jednak charakteru wyczerpującego, gdyż wachlarz ofert poszczególnych instytucji finansowych znacząco różni się w zakresie produktów dedykowanych przedstawicielom sektora rolno-spożywczego. Niektóre banki mają w swojej ofercie również inne rodzaje produktów w stosunku do tych przedstawionych powyżej, jednakże co do zasady są one często pochodną jednego z wymienionych rodzajów. Kredyt dla rolników nie jest więc jednym rodzajem kredytu, ale zbiorem różnego rodzaju produktów finansowych przeznaczonych dla reprezentantów sektora rolnego.

Po wyborze interesującego nas rodzaju finansowania, warto przedstawić również instytucje, które specjalizują się w finansowaniu rolników. Możemy w tym zakresie wyróżnić te banki, które są obecne w tym sektorze i posiadają produkty specjalnie zaprojektowane pod potrzeby rolników, a nie tylko zwykły gotówkowy kredyt dla rolników. Wśród instytucji, które w szczególności celują w obsługę klientów z omawianego sektora w szczególności wyróżnia się Bank BGŻ BNP Paribas, który jeszcze w czasach sprzed fuzji banku BGŻ z bankiem BNP Paribas był chyba najbardziej widocznym bankiem w całym sektorze, a obecnie również utrzymuje swoją pozycję. Drugim z banków zasługujących na wyróżnienie jest Bank Ochrony Środowiska, którego strategicznym celem jest wspieranie przedsiębiorców prowadzących inwestycje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Trzecim z banków, którego aktywność w sektorze jest widoczna to Bank Zachodni WBK, który ma w swej ofercie produkty dedykowane, takie jak kredyt dla rolników, pożyczkę dla rolników i oferty leasingu maszyn rolniczych. Nie są to jednak wszystkie instytucje, ponieważ również takie banki jak mBank, Getin Bank, Credit Agricole, PKO BP, ale też banki spółdzielcze także walczą o klientów z omawianego sektora, a w szczególności te ostatnie starają się być coraz bliżej swoich klientów.