Najbezpieczniejszy sposób inwestowania

Pokusimy się o stwierdzenie, że inwestowanie w lokaty (oprócz inwestowania w grunty) jest najbezpieczniejszym sposobem inwestowania, nawet bezpieczniejszym od inwestycji przechowywanej w przysłowiowej skarpecie (której nie można nawet nazwać inwestycją). Dlaczego tak uważamy? Odpowiedź znajdziecie poniżej.
Najbezpieczniejszy sposób inwestowania czyli kilka słów o lokatach
Największą korzyścią związaną z inwestycją w formie lokaty jest to, że zysk z takiej inwestycji jest znany od samego początku. Zakładając lokatę wiemy bowiem z góry na jakie oprocentowanie inwestycji możemy liczyć (za wyjątkiem lokat ze zmiennym oprocentowaniem). Inwestycja w lokatę w PLN nie jest bowiem narażona na ryzyko walutowe, zwrot z inwestycji nie jest zależny od sytuacji makroekonomicznej. W konsekwencji nie mamy konieczności ciągłego monitorowania naszej inwestycji, jak ma to miejsce na przykład w przypadku inwestycji w akcje. Również sam sposób inwestycji w lokaty jest obecnie bajecznie prosty. Lokatę można bowiem założyć samemu w domu, co z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej nie powinno zająć więcej niż 5 minut.

Drugą istotną przewagą lokat wobec pozostałych form inwestowania w zakresie bezpieczeństwa jest to, że środki zgromadzone na lokacie bankowej są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Oznacza to, że np. w razie upadłości banku, środki do wysokości równowartości 100.000 euro są bezpieczne i zostaną zwrócone inwestorowi. W razie inwestycji na lokacie środków przekraczających wskazany pułap, zalecamy założenie kilku lokat w różnych bankach. Praktycznie żadne inne rozwiązanie inwestycyjne nie posiada takiego rozwiązania.

Trzecim aspektem bezpieczeństwa lokat, jest płynności tej inwestycji. Nawet w przypadku uważanych za bezpieczne inwestycji w grunty należy liczyć się z tym, że zmiany w prawie spowodują, że ta wydawałoby się bezpieczna inwestycja nagle stanie się całkowicie nieopłacalna. Przykładem może być niedawne ograniczenie możliwości sprzedaży gruntów rolnych wyłącznie dla rolników, co może drastycznie wpłynąć na możliwość realizacji inwestycji w grunty rolne. Pamiętajmy bowiem, że kluczowym aspektem inwestycji jest możliwość wyjścia z inwestycji. Jeżeli takowej nie ma, nasze środki mogą okazać się być wyrzucone w błoto. W przypadku lokat, lokatę możemy zaś zlikwidować w każdej chwili, z zastrzeżeniem możliwości utraty wypracowanych odsetek.