Zmiana sprzedawcy prądu w kilku krokach

Zmiana sprzedawcy prądu – poradnik

Zmiana sprzedawcy prądu, a w konsekwencji oszczędzania kosztów energii elektrycznej jest prostsza niż się to wydaje. Wzorem procedur znanych chociażby z procedury zmiany operatora sieci telefonii komórkowej, ustawodawca wprowadził rozwiązania mające na celu maksymalne uproszczenie formalności związanych z nawiązaniem współpracy z nowym zakładem energetycznym. Rozwiązanie umożliwiające swobodny wybór dostawcy prądu jest stosunkowo nowe, niemniej z procedury zmiany sprzedawcy energii rocznie korzysta już około 120 tysięcy osób, a liczba ta z roku na rok wciąż rośnie. Oczywiście aby zmiana dostawcy prądu miała sens należy najpierw upewnić się, że zmiana będzie dla nas ekonomicznie opłacalna, a zmiana sprzedawcy przełoży się na zmniejszenie wysokości rachunków za prąd. Dla tych którzy są pewni chęci zmiany, podpowiadamy w jaki sposób można przejść przez cały proces.

Szybka ścieżka – pełnomocnictwo dla nowego sprzedawcy

Najwygodniejszym rozwiązaniem jest udzielenie pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy i zawiera z nim umowę sprzedaży. W tej procedurze to nowy sprzedawca reprezentuje klienta wobec dotychczasowego sprzedawcy oraz wypowiada mu umowę. Z chwilą upływu okresu wypowiedzenia dochodzi do odczytania i spisania stanu licznika i rozliczenia z dotychczasowym sprzedawcą prądu. Z chwilą rozliczenia końcowego, nowym dostawcą energii elektrycznej staje się wybrany przez nas sprzedawca.

Długa ścieżka

Prąd

Zmiana sprzedawcy prądu

W razie obaw przed udzieleniem pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy albo chęci załatwienia całej procedury samodzielnie, odbiorca prądu można skorzystać ze standardowej opcji, w ramach której całej procedury dokonuje samodzielnie. Po pierwsze konieczne jest zawarcie umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą. Dopiero na tej podstawie może wypowiedzieć umowę kompleksową dotychczasowemu operatorowi energii elektrycznej. Konieczne jest bowiem zachowanie ciągłości dostaw – bez zagwarantowania nowych dostaw, wypowiedzenie będzie bezskuteczne. Następnie odbiorca energii zawiera umowę o dystrybucję energii elektrycznej z nowym operatorem systemu dystrybucyjnego (z reguły elektrownią) oraz informuje dystrybutora energii o zawarciu umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą energii. Następnie w zależności od deklarowanej wielkości zużycia, jeżeli jest to konieczne, operator systemu dystrybucyjnego zobowiązany jest dostosować system pomiarowo – rozliczeniowy. Po tym fakcie następuje rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą oraz ma miejsce faktyczna zmiana sprzedawcy prądu poprzez rozpoczęcie świadczenia usług przez nowego sprzedawcę.

Naszym zdaniem korzystniejszym rozwiązaniem jest szybka ścieżka. Jest to rozwiązanie wygodniejsze z perspektywy klienta, dzięki któremu będzie mógł szybciej obniżyć swoje rachunki za prąd, a tym samym uzyska większe oszczędności.