Zmniejszenie raty kredytu

W trakcie spłaty kredytu z różnych powodów może zaistnieć potrzeba lub chęć zmniejszenia raty kredytu. Jednym z nich jest chęć zaciągnięcia nowego kredytu. W takiej sytuacji udział zobowiązań (obecnych i planowanych) w stosunku do dochodu nie może przekroczyć określonego w procedurach danego banku poziomu. W takich sytuacjach, aby uzyskać odpowiedni stosunek dochodów do rat, konieczne jest uprzednie zmniejszenie wysokości comiesięcznych rat obecnych zobowiązań. Inną przyczyną może być to, że obecna wysokość raty jest nadmierna w stosunku do możliwości finansowych kredytobiorcy. W dzisiejszym wpisie podpowiemy jak zmniejszyć ratę kredytu.

Nadpłacenie kredytu

Najprostszym sposobem na zmniejszenie raty kredytu jest nadpłacenie kredytu, to znaczy wpłacenie dodatkowej poza ratą kwoty, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu. Nadpłacenie kredytu powoduje bowiem zmniejszenie kwoty pozostałego do spłaty kapitału kredytu, co w konsekwencji spowoduje zmniejszenie wysokości comiesięcznej raty. Należy pamiętać, że w przypadku nadpłacenia kredytu, zmniejszenie wysokości raty zależy bezpośrednio od wysokości nadpłaty. Nie mamy więc możliwości uzgodnienia z bankiem docelowej wysokości odpowiadającej nam raty, gdyż wysokość zmniejszonej raty będzie wyliczona automatycznie, odpowiednio do wysokości zmniejszenia kapitału. Wysokość minimalnej nadpłaty jest zazwyczaj określona w umowie z bankiem. W praktyce minimalna wysokość nadpłaty wynosi dwukrotność comiesięcznej raty.
Należy również pamiętać, że banki często pobierają dodatkową prowizję za nadpłacenie kredytu. Z reguły jest ona jednak niższa niż wysokość odsetek od kredytu, wobec czego nadpłata rzeczywiście zmniejsza całkowity koszt kredytu. W celu dokonania nadpłaty konieczne jest również posiadanie wolnych zasobów gotówki, wobec czego nie jest to rozwiązanie dedykowane osobom, które posiadają problemy z regulowaniem rat.
Restrukturyzacja długu – negocjacje z bankiem
Drugim sposobem na zmniejszenie rat kredytu lub pożyczki są negocjacje z bankiem, w ramach których kredytodawca wnioskuje o zmniejszenie rat kredytu. Choć zapisy o możliwości zmniejszenia rat nie pojawiają się w umowach z klientami, praktycznie każdy bank oraz instytucja pozabankowa daje taką możliwość swoim klientom. Dla kredytodawcy korzystniejsze jest bowiem otrzymanie raty w mniejszej wysokości, aniżeli nieotrzymanie jej w ogóle w razie problemów finansowych klienta.
Minusem zmniejszenia wysokości raty jest wydłużenie okresu kredytowania, a tym samym całkowitego kosztu kredytu. W razie problemów ze spłatą kredytu, koszty związane ze zwiększeniem kosztu kredytu i tak są mniejsze niż w razie niespłacania kredytu w ogóle, kiedy to bank nalicza opłaty windykacyjne, sądowe, koszty zastępstwa prawnego oraz egzekucyjne.
Zwracamy uwagę, że bank nie ma obowiązku podejmowania negocjacji bądź uwzględniania wniosku o zmniejszenie raty. W tym zakresie ma swobodę decyzyjną.
Konsolidacja zadłużenia

Ostatnim sposobem na zmniejszenie wysokości raty jest konsolidacja istniejącego zadłużenia. Konsolidacja zadłużenia to zaciągnięcie nowego zobowiązania (kredytu, pożyczki), w ramach której pozyskana kwota jest przeznaczana na spłatę istniejących zobowiązań, nawet kilkunastu jednocześnie. Rozwiązanie to jest szczególnie polecane osobom, które znajdują się w pętli zadłużenia bądź osobom, które chciałyby uprościć swoją strukturę zadłużenia. Po konsolidacji spłacamy jedynie nowe zobowiązanie, którego rata z reguły jest niższa aniżeli suma rat konsolidowanych zobowiązań. Dodatkowo zarządzanie konsolidowanym zobowiązaniem jest łatwiejsze od spłacania kilku lub kilkunastu zobowiązań miesięcznie. W konsekwencji nie tylko wartość comiesięcznych rat, ale również całkowity koszt kredytu po konsolidacji jest niższy. Uzyskanie kredytu konsolidacyjnego nie jest jednak łatwe i zależy od pozytywnej zdolności kredytowej.

Chcesz zmniejszyć ratę swojego zobowiązania? Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu:

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*