Zalety i wady kredytu hipotecznego

Zalety i wady kredytu hipotecznego

Zalety i wady kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny to najlepsza forma finansowania istotnych inwestycji we własne cele mieszkaniowe. Rozumiemy przez to przykładowo zakup mieszkania, domu lub działki. W dzisiejszym wpisie przedstawiamy zalety i wady kredytu hipotecznego w kontekście finansowania zakupu nieruchomości w formie kredytu hipotecznego. Z naszych obserwacji wynika, że jest to najlepszy i najtańszy rodzaj kredytu, co uzasadniamy poniżej, a wady związane z zaciągnięciem kredytu hipotecznego nie przesłaniają zalet.

Zalety kredytu hipotecznego:

1. Koszty
Kredyt hipoteczny to najtańsza forma finansowania. Nie licząc finansowania w formie dotacji lub innych programów pomocowych, jest to najatrakcyjniejsza z punktu widzenia kredytobiorcy forma finansowania inwestycji we własne cele mieszkaniowe. Oprocentowanie kredytów hipotecznych zaczyna się już od 2% w skali roku, podczas gdy kredytów gotówkowych od około 6%.
2. Łatwość uzyskania.
Kredyt hipoteczny stosunkowo łatwo uzyskać, o ile dysponujemy wymaganym przez bank źródłem dochodu. Jednakże sam proces uzyskania finansowania przebiega w miarę bezproblemowo, a cały proces możemy powierzyć pośrednikowi kredytowemu, które wykona za nas całą pracę i będzie się kontaktował z bankiem. Łatwość uzyskania tego kredytu wiąże się z tym, że jego celem jest sfinansowanie zakupu nieruchomości. W konsekwencji nawet w razie niespłacania kredytu, bank będzie miał z czego zaspokoić swoje roszczenia.
3. Długoterminowy charakter.
Kredyt hipoteczny ma charakter długoterminowy. Dzięki temu mamy możliwość rozłożenia okresu spłaty na długi czas, w sposób, który nie nadwyręży domowego budżetu.

Zalety i wady kredytu hipotecznego

Zalety i wady kredytu hipotecznego – ich porównanie prowadzi do wniosku, że zalety przeważają nad wadami.

Wady kredytu hipotecznego

1. Procedura uzyskania kredytu
Jeżeli nie korzystamy z usług pośrednika kredytowego, procedura uzyskania kredytu hipotecznego będzie o wiele dłuższa aniżeli w stosunku do zwykłego kredytu hipotecznego. Konieczna jest bowiem z reguły wycena nieruchomości, analiza zdolności kredytowej, uzyskanie zaświadczeń dokumentujących dochód. Wszystko to powoduje, że procedura uzyskania kredytu hipotecznego może trwać nawet kilka tygodni.
2. Ustanowienie hipoteki
Do czasu spłaty kredytu hipotecznego, w dziale III księgi wieczystej widnieć będzie informacja o obciążeniu zakupionej nieruchomości kredytem hipotecznym. Funkcją hipoteki jest zaspokojenie banku przed innymi wierzycielami z samej nieruchomości. Oznacza to, że w razie niespłacania przez nas innych kredytów lub samego kredytu hipotecznego, bank który udzielił nam kredytu hipotecznego ma pierwszeństwo przed innymi wierzycielami w zakresie dochodzenia swoich roszczeń z zakupionej nieruchomości. Obciążenie hipoteczne nie wpływa na możliwość sprzedaży zakupionej nieruchomości. To my jesteśmy właścicielem zakupionej nieruchomości, a nie bank, więc hipoteka w żaden sposób nie wpływa na prawa właściciela i możliwości korzystania z zakupionej działki, oczywiście przy założeniu terminowej spłaty wszystkich zobowiązań.