Nowe zasady udzielania pożyczek pozabankowych

Nowe zasady udzielania pożyczek pozabankowych

Znowelizowana ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowe zasady udzielania pożyczek pozabankowych. Nowelizacja ustawy ma w założeniu ustawodawcy radykalnie zmienić rynek tzw. pożyczek chwilówek, które do tej pory – poza szczątkową regulacją w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim – znajdowały się praktycznie poza kontrolą jakichkolwiek organów państwa. Nowe przepisy mają wyeliminować zachodzące na rynku pożyczek patologie poprzez ograniczenie praktyk mogących naruszać interesy konsumenta, a przy tym zwiększyć ochronę konsumenta, zapewnić mu lepsze informacje dotyczące szczegółów oferty pożyczkowej oraz ograniczyć działalność pożyczkodawców działających w szarej strefie.

Większa ochrona konsumenta

Novum ustawy w porównaniu do stanu sprzed wejścia w życie tych przepisów jest to, że po raz pierwszy w historii ustawodawca wprowadził limity pozaodsetkowych kosztów pożyczek, to jest kosztów jakich jak opłaty i prowizje. W konsekwencji koszty i opłaty pobierane przez pożyczkodawcę nie będą mogły przekroczyć limitów określonych w ustawie. W całym okresie kredytowania, koszty te nie będą mogły być wyższe niż całkowita kwota kredytu (czyli pożyczona kwota). Limit ten obejmuje swoim zakresem również tak zwane koszty windykacji lub koszty dochodzenia należności, z wyjątkiem jednak kosztów dochodzenia należności na etapie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego. W razie naruszenia warunków udzielenia pożyczek, klient będzie mógł zwrócić kwotę pożyczki bez obowiązku zapłaty jakichkolwiek opłat.

Ograniczenia dla pożyczkodawców

Nowe zasady udzielania pożyczek pozabankowych

Nowe zasady udzielania pożyczek pozabankowych mogą mocno namieszać na rynku pożyczek pozabankowych

Zmiany w dużej mierze dotyczą również samych pożyczkodawców. Oprócz większej ochrony konsumenta, ustawodawca wprowadził również nieznane wcześniej obostrzenia co do formy i sposobu prowadzenia działalności pożyczkowej. Obecnie przedsiębiorca działający na rynku pożyczek musi wykazać się nie tylko posiadaniem własnego kapitału, ale również prowadzić działalność gospodarczą w określonej formie pod rygorem surowych kar finansowych. Po pierwsze pożyczkodawca może prowadzić działalność tylko w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Kapitał zakładowy takiej spółki nie może być mniejszy od 200.000 zł i nie może pochodzić z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub innej formy finansowania dłużnego, jak również ze źródeł nieudokumentowanych.

Kontrola Komisji Nadzoru Finansowego

Ostatnią istotną zmianą jest to, że podmioty działające w sektorze pożyczek pieniężnych zostaną objęte nadzorem KNF. Komisja Nadzoru Finansowego będzie zaś mogła ukarać firmę pożyczkową niespełniające określonych warunków grzywną nawet do 500 tysięcy złotych. Właścicielom lub prezesom nielegalnie działającej firmy pożyczkowej grozić zaś będzie kara pozbawienia wolności nawet do 2 lat.

Ustawa może mieć istotny wpływ na sektor pożyczek pozabankowych. Nowe zasady udzielania pożyczek pozabankowych już teraz zmieniają oblicze tego sektora. W okresie 3 miesięcy po wejściu w życie najbardziej istotnych przepisów ustawy, swoją działalność zakończyło już co najmniej 11 działających wcześniej firm pożyczkowych. Te firmy, które pozostały na tym rynku zmieniają swoją ofertę i dopasowują ją do obowiązujących obecnie przepisów. Najciekawszymi ofertami na rynku są w chwili obecnej oferty pożyczek darmowych (dla nowych klientów). Najciekawsze z nich można zobaczyć tutaj.