Czy konto firmowe jest obowiązkowe?

Czy konto firmowe jest obowiązkowe?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zastanawiają się nad czy samo rozpoczęcie działalności powoduje obowiązek założenia oddzielnego rachunku bankowego. Z przepisów prawa nie wynika bezwzględny obowiązek prowadzenia rachunku firmowego. Posiadanie samego rachunku bankowego jest jednak konieczne w sytuacji, w której dokonujemy płatności na rzecz urzędu skarbowego lub ZUS (w świetle prawa podatki powinny być opłacane w formie bezegotówkowej) bądź sami wnioskujemy o zwrot podatku VAT (zwrot może nastąpić wyłącznie na rachunek bankowy). Dla tych celów wystarczy jednak tylko ROR.  W konsekwencji należy uznać, że nie ma konieczności zakładania rachunku firmowego w sytuacji w której dysponujemy już zwykłym ROR-em. Czy zatem konto firmowe jest obowiązkowe?

Czasem jednak założenie rachunku firmowego jest nieodzowne. Mówimy tutaj o sytuacji, w której zakazuje tego regulamin banku, w którym mamy ROR (co jest powszechnym rozwiązaniem) albo jeżeli prowadzimy działalność za pomocą jednej z poniższych form prowadzenia działalności:

 1. Spółki jawne
 2. Spółki partnerskie

  Czy konto firmowe jest obowiązkowe

  Czy konto firmowe jest obowiązkowe?

 3. Spółki komandytowe
 4. Spółki z ograniczona odpowiedzialnością
 5. Spółki akcyjne
 6. Spółdzielnie
 7. Stowarzyszenia
 8. Fundacje
 9. Jednostki samorządu terytorialnego
 10. Uczelnie
 11. Jednostki opieki zdrowotnej
 12. Jednostki oświaty
 13. Zakłady budżetowe

Jednostki te stanowią bowiem odrębny od założycieli/wspólników/członków byt, wobec czego w działalności tych kategorii podmiotów nie jest możliwe prowadzenie rozliczeń z wykorzystaniem prywatnego konta firmowego. W konsekwencji te podmioty powinny rozważyć założenie rachunków firmowych.

Aktywni mają wybór

Niezależnie od faktu, że konto firmowe nie jest w większości przypadków obowiązkowe, wskazujemy, że podstawową zaletą odrębnego rachunku bankowego jest rozgraniczenie transakcji dokonywanych w ramach i w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą od transakcji prywatnych. Może to być przydatne przy kontroli domowego budżetu, ale również przy prowadzeniu księgowości, gdyż zapewnia odrębność wydatków i przychodów prywatnych, które czasem chcemy w sekrecie, od płatności powiązanych z działalnością. Wglądu w rachunek prywatny nie będzie miała nie tylko księgowa, ale również urząd skarbowy.

Konto firmowe jest obowiązkowe dla osób aktywnie korzystających z promocji bankowych. Kolejną zaletą posiadania firmowego, dedykowanego rachunku bankowego jest bowiem fakt, iż obecnie wiele banków zachęca do zakładania rachunków bankowych kusząc dodatkowymi profitami, np. w postaci bonusu za otwarcie konta lub zwolnienia z opłat przez ustalony czas. W przypadku najlepszych ofert mówimy o kwotach rzędu 500 zł, a nawet 1500 zł. W przypadku rozpoczynania działalności gospodarczej, każdy z tego typu bonusów może poprawić początkową płynność finansową firmy.  Jeżeli jesteś zainteresowany/a poznaniem o jakich ofertach mowa, skontaktuj się z naszym konsultantem.