Co wchodzi w skład rachunku za gaz?

Co wchodzi w skład rachunku za gaz?

Wielu z nas zastanawia się co wchodzi w skład rachunku za gaz. Stopień skomplikowania faktur za prąd czy błękitne paliwo już dawno przekroczył rozsądne granice, a odnalezienie się w gąszczu pozycji na każdej fakturze potrafi przyprawić o zawrót głowy. Podpowiadamy jak nie pogubić się w rozliczeniach z gazownią, kontrolować zużycie błękitnego paliwa, a przy tym nie zapłacić za gaz więcej niż jest to konieczne. Oszczędzanie gazu z naszą pomocą nigdy nie było tak proste.

Czytamy rachunek za gaz

Każdy rachunek z zakładu gazowego oprócz standardowych elementów takich jak nazwa sprzedawcy i nabywcy, dane rachunku bankowego do wpłaty, kolejny numer faktury czy numer licznika, zawiera cały szereg informacji odnoszących się do samego kosztu zużycia gazu. Po kolei przedstawimy i omówimy każdą z tych pozycji.

Co wchodzi w skład opłat za gaz

Co wchodzi w skład opłat za gaz

Zużycie – to ilość zużytego przez nas błękitnego paliwa wyrażona w metrach sześciennych

Stawka netto za gaz – to opłata za 1 m3 gazu

Przemnożenie zużycia przez stawkę netto daje wysokość opłaty należnej z tytułu samego zużycia gazu. Pozostałe opłaty wyszczególnione na fakturze nie odnoszą się wprost do ilości zużytego w gospodarstwie domowym paliwa.

Taryfa – to informacja o stosowanym wobec nas cenniku opłat za dostarczanie gazu. Taryfy są zatwierdzane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Abonament – stała opłata za obsługę płatności, wystawianie faktur, pobierana niezależnie od zużycia i w stałej wysokości

Opłata dystrybucyjna stała – opłata za dostarczanie gazu niezależnie od jego rzeczywistego zużycia; z tej części opłaty pokrywane są koszty eksploatacji i monitorowania gazociągów

Opłata dystrybucyjna zmienna – opłata za dostarczenie gazu zależna od jego rzeczywistego zużycia

Zalecamy uważne studiowanie otrzymanych rachunków za gaz. Pozwoli to trzymać koszty gospodarstwa domowego w ryzach i pozwoli na wykrycie jakichkolwiek nieprawidłowości lub odchyleń w rozliczeniach z gazownią. Jednocześnie zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem, dzięki czemu uda się obniżyć koszty gazu nawet o 20%.