Jak wybrać dobrą lokatę?

Jak wybrać dobrą lokatę?

Posiadając wolne zasoby gotówki i szukając możliwości inwestycyjnych, często zastanawiamy się nad tym jak wybrać dobrą lokatę, aby najefektywniej ulokować posiadane przez nas środki. Każdy bank detaliczny ma w swojej ofercie produkty lokacyjne, jednakże stopień zróżnicowania tych ofert utrudnia wybór najkorzystniejszej oferty. Lokata bankowa uchodzi za jeden z najbardziej bezpiecznych sposobów inwestowania pieniędzy, a co za tym idzie cieszy się ogromną popularnością, również z uwagi na łatwość skorzystania z tej formy pomnażania majątku. Zdecydowana większość banków umożliwia ulokowanie gotówki za pośrednictwem Internetu poprzez przelew bezpośrednio z poziomu rachunku bankowego. Jednakże o atrakcyjności i opłacalności oferty przede wszystkim decydują wskaźniki czysto finansowe, które omówimy poniżej. Po lekturze poniższych punktów powinieneś już wiedzieć jak wybrać dobrą lokatę i na co zwrócić szczególną uwagę podczas analizy ofert z różnych instytucji finansowych.

1. Wysokość oprocentowania

Wysokość oprocentowania środków na lokacie to najbardziej istotny element przy wyborze lokaty. Decyduje ona bowiem wprost ile wyniesie nasz zarobek po zakończeniu okresu lokowania. Oczywistym jest, że im wyższe oprocentowanie, tym lokata korzystniejsza. Obecnie wysokość oprocentowania najbardziej atrakcyjnych lokat wynosi około 4%, jednakże jest to oprocentowanie promocyjne, które można uzyskać tylko na określony czas (najczęściej 3 miesiące) i pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymogów, np. dostępne jest tylko dla nowych środków. Standardowe oprocentowanie lokat na normalnych warunkach waha się w granicach 0,7% do 2%. Lokaty oprocentowane na poziomie wyższym niż 4,5% w skali roku (według stanu na wrzesień 2016 r.) mogą świadczyć o tym, że instytucja oferujące tego typu lokatę ma problemy finansowe i oferuje lokaty w celu szybkiego pozyskania finansowania i ochrony przed niewypłacalności lub po prostu jest parabankiem, który nie gwarantuje nam zwrotu wpłaconej kwoty. Wobec tego zalecamy uważną weryfikację instytucji, której powierzamy nasze oszczędności.

2. Okres lokaty

Oprócz wysokości oprocentowania, istotne znaczenie przy wyborze najlepszej lokaty ma kwestia długości okresu lokaty. Banki oferują możliwość założenia lokaty na wiele różnych okresów, od lokat jednodniowych, przez miesięczne, kwartalne aż do kilkuletnich. Wybór odpowiedniego okresu inwestycji zależy tylko od nas. Obserwujemy przy tym zależność polegającą na tym, że im dłuższy okres trwania lokaty, tym wyższą stopę oprocentowania jest skłonny zaoferować bank. Jednakże wybór krótszego okresu inwestycji powoduje, że po naliczeniu odsetek mamy możliwość założenia nowej lokaty, powiększonej o odsetki z poprzedniej lokaty. O tym które rozwiązanie jest bardziej opłacalne decydują parametry konkretnej lokaty. Zwracamy również uwagę, że standardem w bankowych ofertach lokat stało się oferowanie promocyjnego oprocentowania na określony krótki czas (np. 3 miesiące), po upływie którego oprocentowanie automatycznie maleje do standardowej wysokości oscylującej w granicach od 1% do 1,5%.

3. Limit wpłaty

Nawet najwyżej oprocentowana lokata nie stanowi atrakcyjnej oferty maksymalna wysokość lokaty została określona na poziomie, który nie zagwarantuje nam atrakcyjnego zwrotu. Przykładowo jeżeli oprocentowanie lokaty wyniesie 5%, ale limit wpłaty na tej lokacie wynosi zaledwie 1000 zł, należy zastanowić się czy zysk w wysokości 50 zł w skali roku stanowi wystarczającą rekompensatę czasu poświęconego na załatwienie formalności związanych z założeniem lokaty oraz niedogodności związanych z otrzymywaniem ofert marketingowych banku i niemożnością dysponowania własnymi środkami przez okres lokaty.

4. Konta oszczędnościowe

Szukając odpowiedzi na pytanie jak wybrać dobrą lokatę, wiele osób trafia na oferty kont oszczędnościowych, które według banków mają stanowić alternatywę dla ofert lokat. Zalecamy jednak korzystanie z ofert kont oszczędnościowych obok, a nie zamiast lokaty. Banki rekompensują bowiem zamrożenie środków na lokacie wyższym oprocentowaniem. Konto oszczędnościowe jest za to dobrym pomysłem na lokowanie na nim środków na krótkie okresy, np. na przyszłe, znane wydatki. Dzięki przelaniu środków na konto oszczędnościowe zyskamy bowiem kilka złotych miesięcznie dzięki kilku przelewom, a jednocześnie nie pozbywamy się możliwości dysponowania środkami na bieżące wydatki (w przeciwieństwie do lokat).

Jeżeli zastanawiasz się nad tym jak wybrać najlepszą lokatę, konto oszczędnościowego lub inną formę atrakcyjnej inwestycji, skontaktuj się z naszym konsultantem poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie. Bezpłatnie doradzimy w wyborze atrakcyjnej oferty, a Ty w szybki i wygodny sposób uzyskasz najważniejsze informacje o ofercie.