Do którego banku nie ma dostępu komornik

Co powinna zawierać umowa pożyczki?

Wiele osób z problemami finansowymi przy wyborze banku zastanawia się czy w danym banku istnieje możliwość zajęcia środków na rachunku bankowym przez komornika. Rozważania te dotyczą w szczególności wyboru rachunku bankowego, zwanego potocznie kontem osobistym.

Z przepisów prawa wynika, że w razie posiadania odpowiedniego tytułu wykonawczego, komornik ma prawo między innymi do prowadzenia egzekucji ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym dłużnika. Oznacza to, iż komornik przystępując do zajęcia tych środków, zajmuje środki zgromadzone na tym rachunku, a jeżeli ich kwota przekroczy tzw. kwotę wolną od zajęcia, przelewa je na swój rachunek, a następnie spłaca ze ściągniętej kwoty długi dłużnika.
Komornik ustalając gdzie prowadzony jest rachunek bankowy dłużnika korzysta z systemu informatycznego pn. OGNIVO, za pomocą którego uzyskuje informacje o tym w jakich bankach prowadzone są te rachunki. Jeżeli jakiś bank lub inny podmiot prowadzący ROR-y (jak np. SKOK-i) jest poza systemem OGNIVO, komornik nie odnajdzie wzmianki o koncie dłużnika w systemie OGNIVO. Może jednak uzyskać informację o koncie tradycyjnymi sposobami, np. przez informacje z urzędu skarbowego, z ZUS, z oświadczenia dłużnika albo nawet z informacji dostarczonej przez wierzyciela we wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Po uzyskaniu informacji o prowadzonych rachunkach, komornik dokonuje ich egzekucji wskutek doręczenia pisma z informacją o zajęciu. Oznacza to, że Komornik może zająć środki prowadzone w każdym banku komercyjnym i spółdzielczym oraz w SKOK. Sposobem na uniknięcie konieczności zapłaty może być przechowywanie wolnych środków na rachunku karty kredytowej, która jako rachunek kredytowy nie jest zajmowana przez komornika. Oczywiście saldo takiego rachunku kredytowego musi być dodatnie. Drugim aspektem jest konieczność posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej – bez niej żaden bank nie wyda nam karty kredytowej.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*