Cechy dobrego konta bankowego

Cechy dobrego konta bankowego

Zapewne zastanawiałeś się co najmniej raz w życiu jakie są cechy dobrego konta bankowego. Chwila refleksji w tej kwestii jest wskazana, ponieważ wybór nieodpowiedniego konta bankowego może spowodować, że utracimy zgromadzone na nim środki. Poniżej przedstawiamy jakie są naszym zdaniem cechy dobrego konta bankowego.

Konto jest internetowe
Żyjemy w XXI wieku, a postępująca informatyzacja wymusza na nas stopniowe przenoszenie aktywności bankowej do sieci Internet. Dlatego ważne jest, aby nasz bank też tam był. Jest to tym bardziej istotne, iż banki stopniowo likwidują placówki służące do fizycznej obsługi klienta, wobec czego bezpośredni dostęp do bankiera będzie coraz trudniejszy. Im lepsza jest platforma służąca do bankowości online lub mobilnej, tym lepiej.

Prowadzenie konta jest bezpłatne
Choć to coraz rzadziej spotykana oferta, przy wyborze banku zastanówmy się jak duże opłaty wiązać się będą z posiadaniem konta w danym banku. W przypadku najlepszych kont, opłat za posiadanie konta nie ma w ogóle. W przypadku gorszych ofert, opłaty te mogą sięgać nawet 25 zł w skali miesiąca.

Brak opłat za kartę
Jeszcze kilka lat temu była to reguła, obecnie zaś wyjątek. Dobrym kontem jest takie, które daje nam możliwość obniżenia opłat za korzystanie z karty wskutek dokonania nią obrotu odpowiedniej wielkości. Nie polecamy zaś ofert, w których opłata za kartę jest obowiązkowym elementem konta i nie ma możliwości zminimalizowania tych opłat.

Cechy dobrego konta bankowego

Wygodny dostęp do bankomatów
Z uwagi na to, że posiadanie karty ma w założeniu ułatwić nam dostęp do gotówki, przy wyborze konta bankowego warto przeanalizować ilość bankomatów, z których można bezpłatnie wyciągać gotówkę. W przypadku najlepszych banków, ilość bezpłatnych bankomatów w skali kraju sięga 5000 – 6000.

Atrakcyjne oprocentowanie OKO
Jeżeli posiadany przez nas kapitał nie pracuje, w dłuższym okresie traci na wartości z uwagi na spadek siły nabywczej. Dlatego warto wybrać taki bank, który oferuje atrakcyjne oprocentowanie na koncie oszczędnościowym. W takiej sytuacji niewykorzystywana przez nas gotówka pracuje i przynosi nam dodatkowy dochód w postaci odsetek. W przypadku najlepszych ofert kont bankowych, oprocentowanie OKO wynosi 2-3%. W przypadku ofert najgorszych, OKO w ogóle nie występuje lub jego oprocentowanie wynosi poniżej 1%.

Wiarygodność instytucji finansowej
Z uwagi na fakt, że wybierając konto, tak naprawdę wybieramy również instytucję, której nierzadko powierzamy pod opiekę dorobek całego życia, ważne jest, aby wybrać instytucję wiarygodną i wypłacalną. W szczególności za mało wiarygodne uchodzą instytucje typu SKOK. Na przestrzeni ostatnich kilku lat już 8 SKOK-ów ogłosiło upadłość. Klienci, którzy deponowali w nich kwoty powyżej 100.000 EUR bezpowrotnie utracili swoje środki.

Brak opłat za przelew
Konto bankowe służy temu, żeby go używać, w szczególności poprzez dokonywanie przelewów. Jeżeli z tego tytułu pobierane są od nas opłaty, koszt każdej transakcji ulega dodatkowemu zwiększeniu. Opłat tych można uniknąć wybierając konto bankowe w najlepszych instytucjach.

Ilość placówek i jakość obsługi klienta
Nawet w przypadku kont internetowych, czasem istnieje potrzeba udania się do oddziału banku. Warto zadbać, aby w takiej sytuacji odległość od placówki bankowej nie była zbyt wielka, a sama wizyta zajęła możliwie mało czasu i przebiegała w przyjemnej atmosferze. Z tej przyczyny uznajemy, że ilość placówek banku i jakość obsługi klienta stanowi jedną z istotnych cech dobrego konta bankowego.

Cechy dobrego konta bankowego spełnia niewiele z obecnie dostępnych ofert. Naszym zdaniem za najlepsze oferty można uznać oferty ING Banku Śląskiego, Banku Millenium oraz Alior Banku.