Finansowanie przedsiębiorców: lepiej wziąć kredyt prywatny czy firmowy

Szacuje się, że już ponad 2 miliony osób w Polsce prowadzi działalność gospodarczą w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej. Ta szczególna grupa osób ma możliwość wyboru spośród wyjątkowo szerokiej palety produktów finansowych. Oprócz standardowych ofert kierowanych do osób fizycznych, mają oni dostęp do produktów kierowanych do klientów firmowych. Dzięki temu mogą praktycznie przebierać w ofertach, a dodatkowo mają możliwość uzyskania kredytu w okolicznościach, w których etatowiec nie miałby szans na kredyt. Podpowiadamy na co powinny zwracać uwagę prowadzące działalność gospodarczą.

Niewątpliwą korzyścią z zaciągania kredytu bankowego jest maksymalne odformalizowanie procedury zaciągania kredytu. Wiele banków umożliwia zaciągnięcie kredytu na oświadczenie, a procedura weryfikacji wniosku kredytowego trwa nawet do 24 godzin. Dodatkowo, najważniejszą korzyścią płynącą z zaciągania zobowiązania firmowego zamiast konsumenckiego jest zaś to, że koszty związane z kredytem firmowym, jeżeli tylko służą kredytowaniu celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, można zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodu, co zmniejsza zobowiązania podatkowe klienta. Rozwiązanie to jest niedostępne dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Wszystkie koszty poniesione na opłaty, prowizje i odsetki od kredytu pomniejszają zatem zobowiązania podatkowe. Ceną za zaciąganie zobowiązania w reżimie firmowym jest jednak to, że zaciągającego zobowiązanie przedsiębiorcy nie chronią przepisy dotyczące praw konsumenta, w tym co do możliwości odstąpienia od umowy.

Kolejną przewagą kredytu firmowego nad konsumenckim jest to, że kredyt firmowy może być przyznany nawet tym przedsiębiorcom, którzy wykazują stratę, a więc stosunek ich koszty przeważają nad przychodami. W przypadku osób fizycznych niemających dochodu, otrzymanie kredytu w takiej sytuacji jest praktycznie niemożliwe. Oczywiście przedsiębiorca wykazujący straty, który ubiega się o kredyt musi przedstawić biznesplan inwestycji, dzięki czemu przekona bank do udzielenia mu środków. Jeżeli bank uzna, że przywrócenie odpowiedniego bilansu płatniczego nie nastąpi, przedsiębiorca i tak nie otrzyma kredytu.

 Przedsiębiorcy mają wiele możliwości uzyskania dofinansowania. Do najpopularniejszych należą:

  1. Kredyt inwestycyjny
  2. Kredyt obrotowy
  3. Karta kredytowa
  4. Kredyt w rachunku bieżącym

Rodzaje tych kredytów zostaną omówione w odrębnym wpisie.

Wskazujemy również, że przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie również ze środków unijnych przeznaczonych na rozwój działalności. Instrumentami dla takich osób są niskooprocentowane pożyczki, z odsetkami na poziomie 2-3 % rocznie. Do kosztów odsetek dochodzą jeszcze prowizje i opłaty za rozpatrzenie wniosku, w konsekwencji czego koszt takiego kredytu bywa wyższy aniżeli standardowego kredytu bankowego, a procedura uzyskiwania finansowania z tych źródeł również jest trudniejsza i bardziej skomplikowana aniżeli w przypadku kredytu bankowego. Dodatkowo, z uwagi na fakt, że kredytowane środki pochodzą z funduszy unijnych, przedsiębiorca jest narażony na kontrole mające na celu badanie czy środki są wydatkowane zgodnie z deklarowanym pierwotnie przeznaczeniem.